OP PIKLogo Ministerstvo průmyslu a obchodu

Akce a novinky — archiv

Dne 24.11.2015 se konalo v Brně jednání správní rady a valné hromady sdružení. Více

 

Vyšlo červencové číslo informační zpravodaje projektu ERA-NET TRANSPORT III. Více

 

Dne 9.6.2015 se konalo v Brně jednání správní rady a valné hromady sdružení. Více

 

Dne 13.5.2015 se konal v Bruselu infomační den k otevření výzvy Sustainable Logistics and Supply Chains, která je součástí aktivit projektu ERA NET TRANSPORT III.
Podrobnosti o otevřené výzvě a programu informačního dne najdete zde.
Další informace o podmínkách zapojení českých firem do mezinárodních konsorcií poskytne zástupce ČR v projektu ENT III a jednatel sdružení TPSD

 

Dne 12.12.2013 se konal v Brně národní informační den o pracovním programu 2014 — 15 DOPRAVA v H2020 za účasti zástupce EC DG Research and Innovation. Více

 

Naše sdružení v rámci řešení projektu TP silniční doprava za významné spolupráce našeho člena ČAPPO, uspořádalo dne 28.11.2013 seminář Biopaliva v dopravě, který se konal v konferenčním sále České rafinérské, a.s. , O. Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou. Více

 

Dne 31.10.2013 se konalo v Praze 10. české dopravní fórum organizované společností TOP EXPO CZ za podpory člena našeho sdružení ČVUT Fakulty dopravní. V úvodní části vystoupil jednatel sdružení Václav Fencl s informací o programu HORIZONT 2020 a společenské výzvě Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. Více v programu, v závěrečné zprávě a v prezentacích
České dopravní fórum #1 České dopravní fórum #2

 

Další projekt 7. rámcového programu EU s účastí člena sdružení! Dne 3.10.2013 byla podepsána grantová dohoda mezi EC a RUPPRECHT CONSULT o realizaci projektu CIVITAS CAPITAL. Příspěvek EU ve výši 4 mil. EUR si rozdělí 14 evropských výzkumných organizací a konzultačních firem včetně CDV. Více na webu

 

Otevřena soutěž o šampiona dopravního výzkumu EU! Na konferenci Transport Research Arena, konané ve dnech 14. — 17.4.2014 v Paříži, bude vyhlášeno 10 nejlepších výzkumníků v povrchové dopravě a celkový vítěz.

 

Závěrečná konference projektu 7RP EUTRAIN, do kterého je zapojen i člen sdružení ČVUT FD, se koná ve dnech 9. — 10.10.2013 v Bruselu. Více v pozvánce

 

Mezinárodní projekt SOL (Save Our Lives) s účastí člena platformy HBH Projekt úspěšně ukončen. Více v posledním letáku

 

Konferenci Dopravní infrastruktura a koridory pro zvěř spolupořádalo CDV ve dne 16. — 18.10.2013 v Luhačovicích. Více v pozvánce
Konference Mobilita budoucnosti součástí mezinárodního dopravního veletrhu EUTRANS. Více ve zprávě

 

Nový projekt 7. rámcového programu EU s účastí člena sdružení! Více ve zprávě

 

Ve dnech 19. — 20.9.2013 se v Praze konal 11. evropský dopravní kongres pořádaný Evropskou platformou pro dopravní výzkum a naším členem ČVUT v Praze, Fakultou dopravní. Více v pozvánce

 

Dopravní politika pro období 2014 — 2020 schválena na jednání vlády dne 12.6.2013. Více v dokumentu

 

V projektu ERA-NET TRANSPORT, ve kterém platforma zastupuje Českou republiku, byla dne 29.4.2013 zveřejněna výzva k podávání návrhů projektů v programu Future Travelling. Více v letáku

 

Dne 15.4.2013 se v Praze konalo setkání Technologické agentury ČR se zástupci dopravních technologických platforem. Více v pozvánce a prezentaci

 

Dne 21.2.2013 proběhl závěrečný seminář projektu TPSD, na kterém byl představen implementační akční plán v oboru silniční dopravy. Přednesené prezentace najdete ve složce Semináře

 

Předseda správní rady sdružení Ing. Josef Mikulík, CSc. prezentoval výsledky česko-amerického projektu SNOWFLAKE na semináři dne 14.12.2012 v Brně

 

Novým členem naší platformy se dne 6.11.2012 stala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

Dne 1.11.2012 byl zahájen projekt 7. rámcového programu EU s názvem ERA-NET Transport III za účasti naší platformy. Zahajovací mítink se konal ve dnech 12. — 13.11.2012 v Bruselu

 

Akce a novinky

Dne 17.6. 2020 uspořádalo naše sdružení závěrečnou konferenci projektu Technologické trendy v silniční dopravě, na které byly presentovány dosažené výsledky tohoto tříletého projektu. Zástupci osmi odborných pracovních skupin představili technologický foresight, strategickou výzkumnou agendu a implementační akční plán oboru silniční doprava. Zájemci se mohli projet ve vozidle s autonomním řízením a byli seznámeni s moderními způsoby mapování a pasportizace silniční sítě. Konference se konala v prostorách člena sdružení společnosti ARTIN, která sídlí v Technologickém parku VUT v Brně- Medlánkách. Všechny přednesené prezentace najdete zde.

 

Ve dnech 14.-17.11.2019 se na výstavišti Praha-Letňany konal druhý ročník veletrhu čisté mobility E-salon, na kterém měla naše platforma velký stánek společně s Asociací elektromobilového průmyslu a jejími členy.

 

Dne 5.11.2019 pořádalo naše sdružení seminář k aktuálním výzvám priorit doprava a baterie v programu H2020 a k novému nástroji pro MSP Accelator Pilot. Více zde.

 

Ve dnech 25.-26.6. se v Brně konalo setkání zástupců národních technologických platforem a členských zemí sdružených v evropské technologické platformě pro silniční dopravu ERTRAC. Setkání se rovněž zúčastnili zástupci Evropské komise. Na setkání byly představeny národní programy VaV a výsledky činnosti naší technologické platformy a jejich členů. Více zde.

 

Člen našeho sdružení Roboauto zvítězil v mezinárodní soutěži v oblasti mobilní konektivity.Více zde.

 

Dne 27.11. 2018 pořádalo naše sdružení 1. odbornou konferenci, na které byla představena studie technologického foresightu s názvem Technologické trendy v silniční dopravě. Konference se konala v Olomouci v prostorách člena sdružení OLTIS GROUP, a.s., prezentace z konference najdete zde.

 

Dne 27.11. 2018 pořádá naše sdružení 1. odbornou konferenci, na které bude představena studie technologického foresightu s názvem Technologické trendy v silniční dopravě. Konference se bude konat v Olomouci v prostorách člena sdružení OLTIS GROUP, a.s.

 

Sdružení měst a regionů pro zavádění inovací v dopravě POLIS pořádá svou letošní konferenci ve dnech 22.-23. listopadu v britském Manchesteru. Na této každoročně pořádané konferenci budou vysocí političtí představitelé a významní odborníci informovat o posledních inovacích v dopravě v řadě seminářů a workshopů, kde se budete moci zapojit do otevřených diskuzí.

 

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 se v Bruselu bude konat 2. celoevropská konference o výsledcích výzkumu v oboru silniční dopravy v projektech programu H2020. Konference představí pokroky v oblastech ekologická vozidla, pozemní komunikace, městská mobilita, logistika a inteligentní dopravní systémy. Konferenci pořádá Evropská komise ve spolupráci s evropskou technologickou platformou ERTRAC a PPP EGVIA. Program konference najdete zde

 

V rámci řešení projektu Technologické trendy v silniční dopravě uspořádalo dne 29.5.2018 naše sdružení odborný seminář k nástrojům H2020 SME Instrument a Fast Track to Innovation. Všechny presentace najdete v části semináře.

 

Dne 13. prosince 2017 se v Bruselu konala informační den k otevření pracovního programu doprava 2018-2020 H2020, po kterém následovala burza zájemců o účast v otevřených výzvách. Všechny potřebné informace o obou akcích najdete zde. Podrobný program informačního dne najdete zde.

 

Dne 13.11.2017 se v budově Technologického centra Akademie věd ČR v Praze - Podbabě konala národní informační den „Aktuální výzvy programu Horizont 2020 – inteligentní, ekologická a integrovaná doprava”. Více

 

Dne 8.6.2017 uspořádal člen našeho sdružení ČAPPO v Praze mezinárodní seminář Nová paliva pro vznětové motory. Více

 

Na společném semináři našeho sdružení s Korejským dopravním institutem dne 8. 12. 2016 byla podepsána dohoda o spolupráci. Více

 

V Brně v konferenčním centru hotelu CONTINENTAL se dne 8. prosince uskutečnil podpis dohody o spolupráci mezi Korejským dopravním institutem (KOTI) a naším sdružením. Více

 

Dne 19. 4. 2016 se ve Varšavě konalo jednání strategické skupiny projektu ERA NET TRANSPORT III.

 

Dne 18. 4. 2016 se jako doprovodná akce TRA 2016 ve Varšavě konala závěrečná konference projektu ERA NET TRANSPORT III. Více

 

Dne 31. 3. 2016 se konala v Brně jednání valné hromady a správní rady. Více

 

Ve dnech 14.-15.3.2016 se v Praze konala jednání pracovní skupiny pro šíření výsledků projektu ERA NET TRANSPORT III a jednání řídícího výboru.

 

Starší akce a novinky naleznete v archivu.

frantisek.vomacka@cdv.cz