Členové TP silniční doprava

V současné době jsou členy TP silniční doprava tyto organizace:

 1. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (www)
 2. Ředitelství silnic a dálnic České republiky (www)
 3. HBH Projekt spol. s r. o. (www)
 4. KYBERTEC, s. r. o. (www)
 5. ČVUT Praha, fakulta dopravní (www)
 6. VUT v Brně, fakulta stavební (www) a VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií/CEITEC
 7. Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera (www)
 8. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (www)
 9. VARS BRNO, a.s. (www)
 10. Asociace elektromobilového průmyslu (www)
 11. ARTIN, spol. s r.o. (www)
 12. Západočeská univerzita v Plzni (www)
 13. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (www)
 14. Vysoká škola logistiky o.p.s. (www)

Přidružení členové

 1. BringAuto s.r.o. (www)
 2. Roboauto s.r.o. (www)
 3. Dopravní stavby PROJEKCE s.r.o. (www)
Kontakt
tel: +420 731 197 364
e-mail: vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.