OP PIKLogo Ministerstvo průmyslu a obchodu

English

Technologická platforma silniční doprava

je zájmové sdružení právnických osob se sídlem v Brně. Byla založena 11.9.2009 v Brně a v současné době má 14 členů.

Cílem činnosti sdružení je propojit potenciál výrobní sféry, provozovatelů, výzkumných, vzdělávacích a projekčních organizací, zástupců veřejné správy, spotřebitelů a uživatelů v oboru silniční dopravy.

V současnosti sdružení řeší projekt č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_057/0010669 Technologické trendy v silniční dopravě.

Název projektu: Technologické trendy v silniční dopravě
Číslo projektu: CZ.011.02/0.0/0.0/16­_057/0010669
Program financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Technologická platforma silniční doprava
Období realizace: 30.6.2017 – 30.6.2020

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt Technologické trendy v silniční dopravě navazuje na dva dříve úspěšně řešené projekty podpořené v rámci OP PI – spolupráce – technologické platformy, které byly řešeny v období 2010-2014. V tomto období byly vypracovány strategické dokumenty oboru silniční doprava včetně aktualizace. Velkou podporou při všech činnostech platformy je velmi úzká spolupráce s evropskou technologickou platformou ERTRAC.

Ve své činnosti se platforma při řešení projektu zaměří na :

  • vypracování technologického foresightu oboru silniční doprava s názvem Technologické trendy v silniční dopravě,
  • aktualizaci strategických dokumentů (strategická výzkumná agenda a implementační akční plán),
  • zapojení členů platformy do činnosti evropské technologické platformy ERTRAC,
  • zapojení členů do evropských a národních výzkumných programů.

Při zpracování technologického foresightu budou zpracovány odborné studie v osmi pracovních skupinách, stejně jako při aktualizaci strategických dokumentů. 18 měsíců od zahájení projektu bude zpracován první návrh dokumentu Technologické trendy v silniční dopravě, v následných etapách budou aktualizovány strategické dokumenty oboru silniční doprava (strategická výzkumná agenda a implementační akční plán). V závěrečné etapě projektu bude zpracována aktualizovaná verze dokumentu Technologické trendy v silniční dopravě.

Spolupráce s evropskou technologickou platformou ERTRAC bude navazovat na dosavadní úspěšnou spolupráci, která byla zahájena již v roce 2009. Spolupráce bude realizována účastí zástupců platformy na plenárních zasedáních a setkáních zástupců národních technologických platforem a aktivní účastí v pracovních skupinách ERTRAC.

Pro zapojení členů platformy do evropských výzkumných programů je v projektu navržena pracovní skupina, která bude podporovat účast členů platformy ve dvou projektech v evropském výzkumném programu HORIZON 2020.

plakát povinné publicity

 

Říjen 2019

Foto měsíce 10/2019
Konference Čistá mobilita, Praha, 17.9.2019

 

Starší fotografie měsíce naleznete v archivu.

Akce a novinky

Ve dnech 25.-26.6. se v Brně konalo setkání zástupců národních technologických platforem a členských zemí sdružených v evropské technologické platformě pro silniční dopravu ERTRAC. Setkání se rovněž zúčastnili zástupci Evropské komise. Na setkání byly představeny národní programy VaV a výsledky činnosti naší technologické platformy a jejich členů. Více zde.

 

Člen našeho sdružení Roboauto zvítězil v mezinárodní soutěži v oblasti mobilní konektivity.Více zde.

 

Dne 27.11. 2018 pořádalo naše sdružení 1. odbornou konferenci, na které byla představena studie technologického foresightu s názvem Technologické trendy v silniční dopravě. Konference se konala v Olomouci v prostorách člena sdružení OLTIS GROUP, a.s., prezentace z konference najdete zde.

 

Dne 27.11. 2018 pořádá naše sdružení 1. odbornou konferenci, na které bude představena studie technologického foresightu s názvem Technologické trendy v silniční dopravě. Konference se bude konat v Olomouci v prostorách člena sdružení OLTIS GROUP, a.s., pozvánku s programem a přihláškou najdete zde  [ 402,77 KB]

 

Sdružení měst a regionů pro zavádění inovací v dopravě POLIS pořádá svou letošní konferenci ve dnech 22.-23. listopadu v britském Manchesteru. Na této každoročně pořádané konferenci budou vysocí političtí představitelé a významní odborníci informovat o posledních inovacích v dopravě v řadě seminářů a workshopů, kde se budete moci zapojit do otevřených diskuzí. Další podrobnosti se najdete zde

 

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 se v Bruselu bude konat 2. celoevropská konference o výsledcích výzkumu v oboru silniční dopravy v projektech programu H2020. Konference představí pokroky v oblastech ekologická vozidla, pozemní komunikace, městská mobilita, logistika a inteligentní dopravní systémy. Konferenci pořádá Evropská komise ve spolupráci s evropskou technologickou platformou ERTRAC a PPP EGVIA. Program konference najdete zde

 

V rámci řešení projektu Technologické trendy v silniční dopravě uspořádalo dne 29.5.2018 naše sdružení odborný seminář k nástrojům H2020 SME Instrument a Fast Track to Innovation. Všechny presentace najdete v části semináře.

 

Dne 13. prosince 2017 se v Bruselu konala informační den k otevření pracovního programu doprava 2018-2020 H2020, po kterém následovala burza zájemců o účast v otevřených výzvách. Všechny potřebné informace o obou akcích najdete zde. Podrobný program informačního dne najdete zde.

 

Dne 13.11.2017 se v budově Technologického centra Akademie věd ČR v Praze - Podbabě konala národní informační den „Aktuální výzvy programu Horizont 2020 – inteligentní, ekologická a integrovaná doprava”. Více

 

Dne 8.6.2017 uspořádal člen našeho sdružení ČAPPO v Praze mezinárodní seminář Nová paliva pro vznětové motory. Více

 

Na společném semináři našeho sdružení s Korejským dopravním institutem dne 8. 12. 2016 byla podepsána dohoda o spolupráci. Více

 

V Brně v konferenčním centru hotelu CONTINENTAL se dne 8. prosince uskutečnil podpis dohody o spolupráci mezi Korejským dopravním institutem (KOTI) a naším sdružením. Více

 

Dne 19. 4. 2016 se ve Varšavě konalo jednání strategické skupiny projektu ERA NET TRANSPORT III.

 

Dne 18. 4. 2016 se jako doprovodná akce TRA 2016 ve Varšavě konala závěrečná konference projektu ERA NET TRANSPORT III. Více

 

Dne 31. 3. 2016 se konala v Brně jednání valné hromady a správní rady. Více

 

Ve dnech 14.-15.3.2016 se v Praze konala jednání pracovní skupiny pro šíření výsledků projektu ERA NET TRANSPORT III a jednání řídícího výboru.

 

Starší akce a novinky naleznete v archivu.

frantisek.vomacka@cdv.cz