O nás

Historie - potřeba vzniku technologické platformy

Pro dosažení cílů lisabonské deklarace je nutný rozvoj evropského výzkumného prostoru, jedním z jeho prvků jsou evropské technologické platformy. V současné době pracuje 21 evropských technologických platforem a 9 evropských technologických a průmyslových platforem.

V oblasti dopravy vzniklo pět odvětvově orientovaných platforem. Jednou z nich je ERTRAC ( European Road Transport Research AdvisoryCouncil). Na tuto evropskou platformu navázaly národní technologické platformy, které existují v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakousku, Švédsku, Španělsku, Nizozemsku, Turecku, Velké Británii a chystají se v dalších zemích.

V ČR v současné době v dopravě působí národní technologická platforma: TP interoperabilita železniční infrastruktury.. Další tři se dopravy dotýkají - TP pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, Česká vodíková technologická platforma a Česká technologická platforma strojírenství.

Poslání

  • Operativní propojení významných subjektův oboru silniční dopravy.
  • Prosazování udržitelného rozvoje silniční dopravy.
  • Vypracování strategické vize rozvoje silniční dopravy.
  • Definování strategie, prioritních oblastí a harmonogramu výzkumných aktivit směřujících k naplnění strategické vize.
  • Stimulace posílení veřejných a privátních financí do výzkumu silniční dopravy.
  • Podpora diseminace a implementace výsledků výzkumu do praxe.
  • Posílení výzkumné spolupráce na evropské, národní a regionální úrovni.
  • Rozšíření spolupráce a propojení s ERTRAC.

 

 

 

Kontakt
tel: +420 731 197 364
e-mail: vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.