Užitečné odkazy

European Road Transport Research Advisory Councilwww.ertrac.org
NTP Interoperabilita železniční infrastrukturywww.sizi.cz
Česká vodíková technologická platformawww.hytep.cz
Česká technologická platforma strojírenstvíwww.ctps.cz
Česká technologická platforma biopaliva
Česká technologická platforma pro užití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu
www.biopaliva-ctpb.cz
Česká bioplynová asociace, o.s.
Technologická platforma bioplyn
www.czba.cz
Asociace leteckých výrobců ČR
Česká technologická platforma pro letectví a kosmonautiku
www.alv-cr.cz
Asociace NGV, o.s.
Národní technologická platforma NGV
www.ngva.cz
Kontakt
tel: +420 731 197 364
e-mail: vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.