Akce a novinky — archiv

Dne 24.11.2015 se konalo v Brně jednání správní rady a valné hromady sdružení. Více

 

Vyšlo červencové číslo informační zpravodaje projektu ERA-NET TRANSPORT III. Více

 

Dne 9.6.2015 se konalo v Brně jednání správní rady a valné hromady sdružení. Více

 

Dne 13.5.2015 se konal v Bruselu infomační den k otevření výzvy Sustainable Logistics and Supply Chains, která je součástí aktivit projektu ERA NET TRANSPORT III.
Podrobnosti o otevřené výzvě a programu informačního dne najdete zde.
Další informace o podmínkách zapojení českých firem do mezinárodních konsorcií poskytne zástupce ČR v projektu ENT III a jednatel sdružení TPSD

 

Dne 12.12.2013 se konal v Brně národní informační den o pracovním programu 2014 — 15 DOPRAVA v H2020 za účasti zástupce EC DG Research and Innovation. Více

 

Naše sdružení v rámci řešení projektu TP silniční doprava za významné spolupráce našeho člena ČAPPO, uspořádalo dne 28.11.2013 seminář Biopaliva v dopravě, který se konal v konferenčním sále České rafinérské, a.s. , O. Wichterleho 809, Kralupy nad Vltavou. Více

 

Dne 31.10.2013 se konalo v Praze 10. české dopravní fórum organizované společností TOP EXPO CZ za podpory člena našeho sdružení ČVUT Fakulty dopravní. V úvodní části vystoupil jednatel sdružení Václav Fencl s informací o programu HORIZONT 2020 a společenské výzvě Inteligentní, ekologická a integrovaná doprava. Více v programu, v závěrečné zprávě a v prezentacích

 

Další projekt 7. rámcového programu EU s účastí člena sdružení! Dne 3.10.2013 byla podepsána grantová dohoda mezi EC a RUPPRECHT CONSULT o realizaci projektu CIVITAS CAPITAL. Příspěvek EU ve výši 4 mil. EUR si rozdělí 14 evropských výzkumných organizací a konzultačních firem včetně CDV. Více na webu

 

Otevřena soutěž o šampiona dopravního výzkumu EU! Na konferenci Transport Research Arena, konané ve dnech 14. — 17.4.2014 v Paříži, bude vyhlášeno 10 nejlepších výzkumníků v povrchové dopravě a celkový vítěz.

 

Závěrečná konference projektu 7RP EUTRAIN, do kterého je zapojen i člen sdružení ČVUT FD, se koná ve dnech 9. — 10.10.2013 v Bruselu. Více v pozvánce

 

Mezinárodní projekt SOL (Save Our Lives) s účastí člena platformy HBH Projekt úspěšně ukončen. Více v posledním letáku

 

Konferenci Dopravní infrastruktura a koridory pro zvěř spolupořádalo CDV ve dne 16. — 18.10.2013 v Luhačovicích. Více v pozvánce
Konference Mobilita budoucnosti součástí mezinárodního dopravního veletrhu EUTRANS. Více ve zprávě

 

Nový projekt 7. rámcového programu EU s účastí člena sdružení! Více ve zprávě

 

Ve dnech 19. — 20.9.2013 se v Praze konal 11. evropský dopravní kongres pořádaný Evropskou platformou pro dopravní výzkum a naším členem ČVUT v Praze, Fakultou dopravní. Více v pozvánce

 

Dopravní politika pro období 2014 — 2020 schválena na jednání vlády dne 12.6.2013. Více v dokumentu

 

V projektu ERA-NET TRANSPORT, ve kterém platforma zastupuje Českou republiku, byla dne 29.4.2013 zveřejněna výzva k podávání návrhů projektů v programu Future Travelling. Více v letáku

 

Dne 15.4.2013 se v Praze konalo setkání Technologické agentury ČR se zástupci dopravních technologických platforem. Více v pozvánce a prezentaci

 

Dne 21.2.2013 proběhl závěrečný seminář projektu TPSD, na kterém byl představen implementační akční plán v oboru silniční dopravy. Přednesené prezentace najdete ve složce Semináře

 

Předseda správní rady sdružení Ing. Josef Mikulík, CSc. prezentoval výsledky česko-amerického projektu SNOWFLAKE na semináři dne 14.12.2012 v Brně

 

Novým členem naší platformy se dne 6.11.2012 stala Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

 

Dne 1.11.2012 byl zahájen projekt 7. rámcového programu EU s názvem ERA-NET Transport III za účasti naší platformy. Zahajovací mítink se konal ve dnech 12. — 13.11.2012 v Bruselu

 

Kontakt
tel: +420 731 197 364
e-mail: vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.