OP PIKLogo Ministerstvo průmyslu a obchodu

Konference Mobilita budoucnosti součástí mezinárodního dopravního veletrhu EUTRANS

Ve dnech 8. — 10.10.2013 se bude konat na brněnském výstavišti mezinárodní dopravní veletrh zahrnující všechny druhy doprav včetně logistiky. Ve čtvrtek 10.10.2013 pořádá náš člen Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s Regionální hospodářskou komorou Brno konferenci s názvem Mobilita budoucnosti. Partnerem konference je další člen našeho sdružení Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu. Podrobnosti na webové stránce www.bvv.cz.

Akce a novinky

DDne 27.5.2022 pořádala naše platforma závěrečnou konferenci projektu Cestovní mapa modernizace silniční dopravy, na které byly prezentovány dosažené výsledky tohoto dvouletého projektu. Na konferenci vystoupil zástupce Evropské technologické platformy pro silniční dopravu ERTRAC Dr. Simon Edwards.Více.

 

Dne 21.4.2022 pořádalo naše sdružení seminář o aktuálních výzvách zaměřených na mobilitu v programu HORIZONT EVROPA a o výzvách v programech Evropské inovační rady (EIC). Více zde.

 

Dne 13.11.2021 se konala konference pracovní skupiny elektromobilita , více zde.

 

Ve dnech 11.-14.11. 2021 se na výstavišti Praha-Letňany konal třetí ročník veletrhu čisté mobility E-salon, na kterém měla naše platforma velký stánek společně s Asociací elektromobilového průmyslu a jejími členy.

 

Dne 29.5.2021 pořádala pracovní skupina elektromobilita v Centru bezpečné jízdy LIBROS, Palackého 1114, Ostrava-Přívoz, odborný seminář zaměřený na výměnu zkušeností o vlastnostech jízdy elektromobilů na površích s nedostatečnými protismykovými vlastnostmi zakončený školou smyku na tryskách. Více zde.

 

Dne 17.6. 2020 uspořádalo naše sdružení závěrečnou konferenci projektu Technologické trendy v silniční dopravě, na které byly presentovány dosažené výsledky tohoto tříletého projektu. Zástupci osmi odborných pracovních skupin představili technologický foresight, strategickou výzkumnou agendu a implementační akční plán oboru silniční doprava. Zájemci se mohli projet ve vozidle s autonomním řízením a byli seznámeni s moderními způsoby mapování a pasportizace silniční sítě. Konference se konala v prostorách člena sdružení společnosti ARTIN, která sídlí v Technologickém parku VUT v Brně- Medlánkách. Všechny přednesené prezentace najdete zde.

 

Ve dnech 14.-17.11.2019 se na výstavišti Praha-Letňany konal druhý ročník veletrhu čisté mobility E-salon, na kterém měla naše platforma velký stánek společně s Asociací elektromobilového průmyslu a jejími členy.

 

Dne 5.11.2019 pořádalo naše sdružení seminář k aktuálním výzvám priorit doprava a baterie v programu H2020 a k novému nástroji pro MSP Accelator Pilot. Více zde.

 

Ve dnech 25.-26.6. se v Brně konalo setkání zástupců národních technologických platforem a členských zemí sdružených v evropské technologické platformě pro silniční dopravu ERTRAC. Setkání se rovněž zúčastnili zástupci Evropské komise. Na setkání byly představeny národní programy VaV a výsledky činnosti naší technologické platformy a jejich členů. Více zde.

 

Člen našeho sdružení Roboauto zvítězil v mezinárodní soutěži v oblasti mobilní konektivity.Více zde.

 

Dne 27.11. 2018 pořádalo naše sdružení 1. odbornou konferenci, na které byla představena studie technologického foresightu s názvem Technologické trendy v silniční dopravě. Konference se konala v Olomouci v prostorách člena sdružení OLTIS GROUP, a.s., prezentace z konference najdete zde.

 

Dne 27.11. 2018 pořádá naše sdružení 1. odbornou konferenci, na které bude představena studie technologického foresightu s názvem Technologické trendy v silniční dopravě. Konference se bude konat v Olomouci v prostorách člena sdružení OLTIS GROUP, a.s.

 

Sdružení měst a regionů pro zavádění inovací v dopravě POLIS pořádá svou letošní konferenci ve dnech 22.-23. listopadu v britském Manchesteru. Na této každoročně pořádané konferenci budou vysocí političtí představitelé a významní odborníci informovat o posledních inovacích v dopravě v řadě seminářů a workshopů, kde se budete moci zapojit do otevřených diskuzí.

 

Ve dnech 28. a 29. listopadu 2018 se v Bruselu bude konat 2. celoevropská konference o výsledcích výzkumu v oboru silniční dopravy v projektech programu H2020. Konference představí pokroky v oblastech ekologická vozidla, pozemní komunikace, městská mobilita, logistika a inteligentní dopravní systémy. Konferenci pořádá Evropská komise ve spolupráci s evropskou technologickou platformou ERTRAC a PPP EGVIA. Program konference najdete zde

 

V rámci řešení projektu Technologické trendy v silniční dopravě uspořádalo dne 29.5.2018 naše sdružení odborný seminář k nástrojům H2020 SME Instrument a Fast Track to Innovation. Všechny presentace najdete v části semináře.

 

Dne 13. prosince 2017 se v Bruselu konala informační den k otevření pracovního programu doprava 2018-2020 H2020, po kterém následovala burza zájemců o účast v otevřených výzvách. Všechny potřebné informace o obou akcích najdete zde. Podrobný program informačního dne najdete zde.

 

Dne 13.11.2017 se v budově Technologického centra Akademie věd ČR v Praze - Podbabě konala národní informační den „Aktuální výzvy programu Horizont 2020 – inteligentní, ekologická a integrovaná doprava”. Více

 

Dne 8.6.2017 uspořádal člen našeho sdružení ČAPPO v Praze mezinárodní seminář Nová paliva pro vznětové motory. Více

 

Na společném semináři našeho sdružení s Korejským dopravním institutem dne 8. 12. 2016 byla podepsána dohoda o spolupráci. Více

 

V Brně v konferenčním centru hotelu CONTINENTAL se dne 8. prosince uskutečnil podpis dohody o spolupráci mezi Korejským dopravním institutem (KOTI) a naším sdružením. Více

 

Dne 19. 4. 2016 se ve Varšavě konalo jednání strategické skupiny projektu ERA NET TRANSPORT III.

 

Dne 18. 4. 2016 se jako doprovodná akce TRA 2016 ve Varšavě konala závěrečná konference projektu ERA NET TRANSPORT III. Více

 

Dne 31. 3. 2016 se konala v Brně jednání valné hromady a správní rady. Více

 

Ve dnech 14.-15.3.2016 se v Praze konala jednání pracovní skupiny pro šíření výsledků projektu ERA NET TRANSPORT III a jednání řídícího výboru.

 

Starší akce a novinky naleznete v archivu.

frantisek.vomacka@cdv.cz