Cílem konání semináře byla výměna zkušeností a nových poznatků z vývoje, výroby a užití nových paliv pro vznětové spalovací motory. V rámci programu byly předneseny referáty o historii využití paliv pro vznětové motory včetně biosložky, vývoj legislativy motorových a alternativních paliv do roku 2020 a předpoklad vývoje a sortimentu těchto paliv po roce 2020. Pro účastníky semináře byly velmi zajímavé i poznatky z pilotního projektu výroby hydrogenovaných rostlinných olejů v praxi. Seminář se konal v rámci odborných akcí ČAPPO k 25. výročí činnosti ČAPPO.

Pozvánka na seminář
Kontakt
tel: +420 731 197 364
e-mail: vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.