Nová opatření ke snížení emisí skleníkových plynů ze spalování PHM v dopravě do roku 2020 o 6 % — 23.11.2015

Dokumenty

Kontakt
tel: +420 731 197 364
e-mail: vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.