Technologická platforma silniční doprava

je zájmové sdružení právnických osob se sídlem v Brně. Byla založena 11.9.2009 v Brně a .v současné době má 14 členů a 3 členy přidružené.

Cílem činnosti sdružení je propojit potenciál výrobní sféry, provozovatelů, výzkumných, vzdělávacích a projekčních organizací, zástupců veřejné správy, spotřebitelů a uživatelů v oboru silniční dopravy.

Dne 30.6.2020 byl ukončen projekt Technologické trendy v silniční dopravě, který byl zahájen dne 30.6.2017.

V současnosti sdružení ukončilo řešení projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_105/0018870 Cestovní mapa modernizace silniční dopravy.

Základní údaje o projektu:

Název projektu: Cestovní mapa modernizace silniční dopravy
Číslo projektu: CZ.011.02/0.0/0.0/17_105/0018870
Program financování: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Příjemce: Technologická platforma silniční doprava
Období realizace: 1.7.2020 – 31.8.2022

Stručný popis obsahu projektu:

Projekt Cestovní mapa modernizace silniční dopravy navázal na tři projekty, které byly řešeny v období let 2010-2020. V tomto období byly vypracovány strategické dokumenty oboru silniční dopravy včetně jejich aktualizací. Velkou podporou ve všech činnostech platformy je velmi úzká spolupráce s evropskou technologickou platformou ERTRAC.

Ve své činnosti se platforma při řešení projektu zaměřila na :

  • vypracování cestovní mapy oboru silniční doprava s názvem Cestovní mapa modernizace silniční dopravy,
  • aktualizaci strategické výzkumné agendy,
  • zapojení členů platformy do činnosti evropské technologické platformy ERTRAC,
  • zapojení členů do evropských a národních výzkumných programů.

Při zpracování cestovní mapy byly zpracovány odborné studie v osmi pracovních skupinách ve třech etapách. V závěrečné etapě projektu byla zpracována aktualizace dokumentu Strategická výzkumná agenda oboru silniční dopravy.

Spolupráce s evropskou technologickou platformou ERTRAC navázala na dosavadní úspěšnou spolupráci, která byla zahájena již v roce 2009. Spolupráce byla realizována účastí zástupců platformy na plenárních zasedáních a setkáních zástupců národních technologických platforem a aktivní účastí v pracovních skupinách ERTRAC.

Pro zapojení členů platformy do evropských výzkumných programů působila pracovní skupina, která podporovala účast členů platformy projektech v rámcovém programu EU HORIZONT EUROPE.

Hlavní výstupy projektu jsou uloženy ve složce Dokumenty.

NOVINKYplakát povinné publicity

 

Květen 2024

Když chybí most ...

Starší fotografie měsíce naleznete v archivu.

Kontakt
tel: +420 731 197 364
e-mail: vaclav.fencl@tpsd-ertrac.cz
Olomoucká 174, 627 00 Brno
Stránky
Důležité odkazy

Copyright © 2022
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.