OP PIKLogo Ministerstvo průmyslu a obchodu

Members

 1. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (www)
 2. Ředitelství silnic a dálnic České republiky (www)
 3. HBH Projekt, spol. s r. o. (www)
 4. KYBERTEC, s. r. o. (www)
 5. ČVUT Praha, fakulta dopravní (www)
 6. VUT v Brně, fakulta stavební (www)a VUT Brno, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií/CEITEC
 7. Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera (www)
 8. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (www)
 9. VARS BRNO, a.s. (www)
 10. Asociace elektromobilového průmyslu (www)
 11. ARTIN, s.r.o. (www)