OP PIKLogo Ministerstvo průmyslu a obchodu

Members

 1. Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (www)
 2. Ředitelství silnic a dálnic České republiky (www)
 3. Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (www)
 4. HBH Projekt, spol. s r. o. (www)
 5. KYBERTEC, s. r. o. (www)
 6. ČVUT Praha, fakulta dopravní (www)
 7. VUT v Brně, fakulta stavební (www)
 8. Univerzita Pardubice, dopravní fakulta Jana Pernera (www)
 9. IDIADA CZ a. s. (www)
 10. Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích (www)
 11. VARS BRNO, a.s. (www)
 12. Asociace elektromobilového průmyslu (www)
 13. OLTIS GROUP, a.s. (www)