OP PIKLogo Ministerstvo průmyslu a obchodu

O nás

Historie - potřeba vzniku technologické platformy

Pro dosažení cílů lisabonské deklarace je nutný rozvoj evropského výzkumného prostoru, jedním z jeho prvků jsou evropské technologické platformy. V současné době pracuje 38 evropských technologických platforem, v oblasti dopravy vzniklo pět odvětvově orientovaných platforem. Jednou z nich je ERTRAC ( European Road Transport Research AdvisoryCouncil). Na tuto evropskou platformu navázaly národní technologické platformy, které již existují v Polsku, Maďarsku, Slovinsku, Rakousku a chystají se v dalších zemích.

V ČR v současné době v dopravě působí tři národní technologické platformy: TP interoperabilita železniční infrastruktury, TP letectví a kosmonautika a TP vozidla pro udržitelnou dopravu. Další tři se dopravy dotýkají - TP pro využití biosložek v dopravě a chemickém průmyslu, Česká vodíková technologická platforma a Česká technologická platforma strojírenství.

Poslání

  • Operativní propojení významných subjektův oboru silniční dopravy.
  • Prosazování udržitelného rozvoje silniční dopravy.
  • Vypracování strategické vize rozvoje silniční dopravy.
  • Definování strategie, prioritních oblastí a harmonogramu výzkumných aktivit směřujících k naplnění strategické vize.
  • Stimulace posílení veřejných a privátních financí do výzkumu silniční dopravy.
  • Podpora diseminace a implementace výsledků výzkumu do praxe.
  • Posílení výzkumné spolupráce na evropské, národní a regionální úrovni.
  • Rozšíření spolupráce a propojení s ERTRAC.

 

 

 

Dne 8.6.2017 pořádá člen našeho sdružení ČAPPO v Praze mezinárodní seminář Nová paliva pro vznětové motory. Více

 

Na společném semináři našeho sdružení s Korejským dopravním institutem dne 8. 12. 2016 byla podepsána dohoda o spolupráci. Více

 

V Brně v konferenčním centru hotelu CONTINENTAL se dne 8. prosince uskuteční podpis dohody o spolupráci mezi Korejským dopravním institutem (KOTI) a naším sdružením. Více

 

Dne 19. 4. 2016 se ve Varšavě konalo jednání strategické skupiny projektu ERA NET TRANSPORT III.

 

Dne 18. 4. 2016 se jako doprovodná akce TRA 2016 ve Varšavě konala závěrečná konference projektu ERA NET TRANSPORT III. Více

 

Dne 31. 3. 2016 se konala v Brně jednání valné hromady a správní rady. Více

 

Ve dnech 14.-15.3.2016 se v Praze konala jednání pracovní skupiny pro šíření výsledků projektu ERA NET TRANSPORT III a jednání řídícího výboru.

 

Dne 24.11.2015 se konalo v Brně jednání správní rady a valné hromady sdružení. Více

 

Vyšlo červencové číslo informační zpravodaje projektu ERA-NET TRANSPORT III. Více

 

Dne 9.6.2015 se konalo v Brně jednání správní rady a valné hromady sdružení. Více

 

Starší akce a novinky naleznete v archivu.

frantisek.vomacka@cdv.cz